JURISPRUDENCE
[ lat. iuris prudentia `tiesību zināšana`] -
tiesību zinātne; juristu darbības lauks; likumdošana, kas attīstījusies no tiesu nolēmumiem.